.

Prekių grąžinimas ir keitimas

Pirkėjas, sudaręs pirkimo-pardavimo sutartį įsigydamas prekę naudojant tik ryšio priemones (internetu ar telefonu), todėl prieš pirkdamas negali gyvai apžiūrėti bei įvertinti prekės, turi teisę pakeisti/grąžinti įsigytas prekes, Pardavėjui apie tai raštu pranešdamas per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos ir atgauti visus už jas sumokėtus pinigus. Pirkėjas gali atsisakyti dalies ar visų prekių, pirktų su viena pirkimo-pardavimo sutartimi.

1. Tinkamos kokybės prekių per 14 dienų grąžinti negalima, jei:

1.1 grąžinamos yra maisto prekės;

1.2. prekės pagamintos ir/ar pirkėjui pritaikytos pagal individualų poreikį/užsakymą bei prarado prekines/originalias savybes;

1.3 neatitinka kitų LR teisės aktuose apibrėžtų nuostatų;

2. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

3. Dėl maisto prekių gražinimo ir keitimo. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę (žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje https://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1039):

3.1. reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;

3.3. atitinkamai sumažinti kainą;

3.4. grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. 

4. Šių taisyklių 8.3 punkte nustatytomis teisėmis pirkėjas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu jam bus parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs. 

5. Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš šių taisyklių 8.3 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas. 

6. Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 8.3 punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

7. Kilus nesutarimui tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl maisto prekės kokybės, pardavėjas, gavęs pirkėjo raštišką prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 dienas raštu kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o tyrimo rezultatus, kai tik juos raštu pateikia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pranešti vartotojui. 

8. Išlaidos, susijusios su maisto prekių kokybės tyrimais, apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka. 

9. Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių 8.3 ar 8.7 punktų reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti pardavėjui.

10. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

10.1. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

10.1.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

10.1.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

10.1.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos psauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

10.1.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

10.1.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

10.2. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 9.1. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

10.3. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

10.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.